Skip to main content
s03

Revalidatie

WAT IS REVALIDATIE

Revalidatie biedt professionele gespecialiseerde hulp bij functieherstel na bijvoorbeeld een ongeval, operatie,  ziekte of bij ernstige aandoeningen.

DOEL

Revalidatie beoogt zo goed mogelijk functieherstel bij het dagelijks functioneren om de kwaliteit van leven te behouden en te bevorderen.

WANNEER

Na verwijzing door huisarts of specialist. Dit kan bijvoorbeeld: 

  • na een operatie (hernia, nieuwe knie, nieuwe heup)
  • na een ongeval (ernstige fracturen, luxaties )
  • bij longaandoeningen
  • na hartinfarct of bij hartfalen
  • bij aandoeningen van neurologische aard (C.V.A., Parkinson, M.S.)
  • bij aandoeningen van reumatische aard (Reumatische Artritis, Artrose, Fibromyalgie)

WERKWIJZE

*Samen met de client bespreken we welke fysiospecialisatie bij zijn of haar probleem het beste resultaat zou kunnen opleveren. 

*De afspraken (oefentherapie, massage, fysiotechniek enz.)  worden in een behandelplan vastgelegd.

*Belangrijk onderdeel van het plan is om geadviseerde oefeningen ook thuis uit te voeren.