Skip to main content
banner-specialisatiesalg

Mulligan Therapie

U bent patiënt en u hebt gehoord van het Mulligan Concept. U hebt hierover mogelijk een aantal vragen:

1. Wat betekent het Mulligan Concept inhoudelijk voor u?
2. Voor welke soort klachten is het Mulligan Concept geschikt?
3. Waar kunt u een fysiotherapeut (of manueel therapeut) vinden die volgens het Mulligan Concept werk?
4. Dekt de verzekering de behandelingen Mulligan Concept?

De antwoorden in het kort:
1. Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zgn. sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie

2. Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. De Mulligan fysiotherapeut kan vrij snel beoordelen of er sprake is van een sporingsprobleem en of het Mulligan Concept voor u een geschikte behandeloptie is.

3. Er zijn veel fysiotherapeuten en manueel therapeuten die inmiddels de cursus Mulligan Concept hebben gevolgd. Sommigen zijn zeer bekwaam in het uitvoeren van de Mullligan technieken, maar wij, als Mulligan Opleidingen, kunnen niet garant staan voor alle fysiotherapeuten die met de methode werken. De groep gecertificeerde Mulligan therapeuten, de zgn. CMP-ers heeft evenwel met succes examen, d.w.z. een test van bekwaamheid, afgelegd in de methode. Deze groep kun u vinden op onze website onder “Gecertificeerde Mulligan Therapeuten (CMP-ers)”.

4. De methode valt gewoon onder reguliere fysiotherapie en/of manuele therapie. U bent dus verzekerd wanneer fysiotherapie en/of manuele therapie in uw verzekeringspakket is opgenomen.